Իմ փոքրիկ բիզնեսը

Անցկացվեց բիզնես ուսուցում և ուղղվածություն ոլորտի բիզնես պլաններ ներկայացրած երեխաների չորրորդ մոնիթորինգը, որը գնահատվեց բավարար: 10-ը երեխաներից յուրաքանչյուրը ներկայացրեց իր բիզնեսի տեսակը, երբ է ստացել 40.000 դրամաշնորհը Հեյֆեր Երևան Զարգացման սկզբունքներ ծրագրի կողմից, ինչ ընթացքում է, որքան եկամուտ է ակնկալում իր բիզնեսից: ՈՒսուցանող՝ Զ ․ և Ա․ Հարությունյանները զրուցեցին ծնողների, երեխաների, ուսուցիչների, գյուղատնտեսի և համայնքի գլխավոր անասնաբույժի հետ նոր բիզնես պլաններ ներկայացնելու և փոխանցվող դրամաշնորհը ստանալու համար: Ծնողները իրենց շնորհակալությունն հայտնեցին ծրագրին 11-15 տարեկան երեխաներին բիզնես գաղափարին, բիզնես պլանին և ռեսուրսների ճիշտ տեղաբաշխմանը, մոտիկից շուկայական հարաբերություններին ծանոթացնելու համար:

Զ․ Հարությունյան